Aleksandra Gliwińska -nefrolog dziecięcy

Aleksandra Gliwińska-specjalista nefrologii dziecięcej

Aleksandra Gliwińska jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Studia ukończyła w 2013 roku.

Dorobek naukowy:

Od 2018 roku jest uczestniczką studium doktoranckiego, na ŚUM

Od 2022 roku jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym ŚUM

Jest autorem i współautorem prac oraz doniesień naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach oraz materiałach zjazdowych na terenie Polski i za granicą

Dorobek zawodowy:

Uzyskała tytuł specjalisty w zakresie nefrologii dziecięcej w 2021 roku

Zainteresowania zawodowe:

Pracując na co dzień w Oddziale Nefrologii Dziecięcej z Pododdziałem Dializoterapii Dzieci zajmuje się leczeniem między innymi następujących schorzeń nefrologicznych: moczenie dzienne i nocne, zakażenia układu moczowego, kamica układu moczowego, kłębuszkowe zapalenia nerek, przewlekła choroba nerek, nadciśnienie tętnicze.