Katarzyna Bąk-Drabik - gastrolog dziecięcy, gastrolog, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, ekspert programu MODULIFE

Dr Katarzyna Bąk-Drabik jest absolwentką Wydziału Lekarskiego w Zabrzu

Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Studia ukończyła w 1998 roku.

Dorobek naukowy:

adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM)

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Pediatrii SUM

Kierownik Ćwiczeń w Katedrze i Klinice Pediatri SUM starszy Asystent Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci, Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu

Dorobek Zawodowy:

Specjalista w zakresie medycyny rodzinnej od 2005 roku

Specjalista w zakresie pediatrii od 2011 roku

Specjalista w zakresie gastroenterologii  od 2015 roku

Specjalista w zakresie gastroenterologii dziecięcej od 2017 roku

Doktorat  w 2007 roku

Przynależność do towarzystw i organizacji

European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO)

International Bowel Ultrasound Society (IBUS)

członek Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Zainteresowania zawodowe

Pracując na co dzień w oddziale gastroenterologii i hepatologii zajmuję się leczeniem schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci: bóle brzucha, nietolerancje pokarmowe, alergia pokarmowa, niedobór masy ciała, otyłość, nieswoiste choroby zapalne jelit, refluks żołądkowo przełykowy, zaburzenia odżywiania, celiakia. Szczególnie interesuje mnie leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit, z szczególnym uwzględnieniem leczenia dietetycznego oraz biologicznego.  Pracując jednocześnie kilkanaście lat w podstawowej opiece zdrowotnej i prowadząc praktykę prywatną zdobyłam duże doświadczenie w leczeniu profilaktyce podstawowych schorzeń wieku dziecięcego. Od ponad 15 lat zajmuję się diagnostyką ultrasonograficzną jamy brzusznej. Ukończyłam 3 kursy w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii (Ultrasonografia narządów jamy brzusznej -2003, Ultrasonografia w pediatrii-kurs dla zaawansowanych-2009 oraz Ultrasonografia Doplerowska-2011).W spectrum moich szczególnych zainteresowań leży ocena ultrasonograficzna jelit, szczególnie u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Jestem członkiem międzynarodowego towarzystwa ultrasonografii jelit (IBUS) oraz odbyłam zagraniczne staże w Mediolanie oraz Berlinie z zakresu ultrasonografii jelit. Jako pracownik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzę badania naukowe, które dotyczą głównie diagnostyki, terapii oraz monitorowania powikłań u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Jestem ekspertem żywieniowym programu MODULIFE i prowadzę leczenie żywieniowe w oparciu o całkowite i częściowe żywienie enteralne w indukcji remisji choroby Leśniowskiego-Crohna.