Informacja Środowiskowa

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrum Medyczne ART-MEDICA MAREK DRABIK 44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 38

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021  poz. 1941 z późniejszymi zmianami / zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące :

  • CS 2200 firmy Carestream Dental System NUM - Numer seryjny aparatu KKXV193, Rok produkcji 2022 decyzja nr 122/2023 z dn. 3/03/2023
  • Kodak 2200 firmy Kodak NUMER SERYJNY APARATU - YDYC213 , data produkcji - 2010 decyzja nr 124/2023r z dn.3/03/2023

Jednostka posiada zezwolenie na uruchomienie następujących gabinetów :                                                                                                                                           -Gabinet Stomatologiczny RTG pom 03 RTG - decyzja nr 121/2023r z dn.3/03/2023                                                                                                                             -Gabinet Stomatologiczne RTG pom 04 RTG - decyzja nr 123/2023r z dn.3/03/2023                                                                                                              Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczenui aparatów - na podstawie wyników stwierdzono , że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach , 40-957 Katowice , ul.Raciborska 39 - Oddział Higieny Radiacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii środowiskowej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ LABORATORIUM DOZYMETRII ul. Radzikowskiego 152 , 31-342 KRAKÓW , numer ID 3735 - zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6mSv , personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące "B".                                                                                                 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021r w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi :                                        - pracownicy : 20 mSv/rok ;                                                                                                                                                                                                                        - ogół ludności : 1mSv/rok                                                                                                                                                                               

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność  nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Gabinety Stomatologiczne RTG  nie uwalniją do środowiska substancji promieniotwórczych.